Wybór języka
powrót

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 30 czerwca br., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

 

 

Obrady prowadził przewodniczący zespołu powiatowego Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego.

Podczas spotkania omówiono statystykę i analizę bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikające z aktualnej oceny zagrożenia na terenie powiatu zielonogórskiego oraz przeanalizowano realizację przypisanych zadań w powiatowym programie zapobiegania przestępczości, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2020 wraz z propozycjami ewentualnych korekt i dalszych działań w kierunku poprawy sytuacji na rzecz bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach.

Na piątkowym posiedzeniu przedstawiono także informacje dotyczące planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia ich zużycia na terenie powiatu, zaprezentowano dane na temat funkcjonowania programu "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz poinformowano o stanie zaopatrzenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i OC oraz o posiadanym sprzęcie.

Wszystkie informacje dotyczące zarządzania kryzysowego w powiecie zielonogórskim są dostępne na:http://bip.powiat-zielonogorski.pl/55/Zarzadzanie_Kryzysowe/