Wybór języka
powrót

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 29 sierpnia br., w zastępczej siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tj. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które zostali zaproszeniu również hodowcy trzody chlewnej.

 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący PZZK Starosta Zielonogórski Pan Dariusz Wróblewski, który poinformował, że celem spotkania jest analiza ryzyka wystąpienia ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie Województwa lubuskiego i powiatu.

Następnie głos zabrał Czesław Kochajkiewicz Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przedstawił statystykę zachorowań na ASF na terenie kraju oraz omówił zasady bioasekuracji i procedury utylizacji padłych zwierząt w rejonie ogniska choroby. PLW odtworzył również prezentację przygotowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach dotyczącą procedur postępowania w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ASF. Kolejna prezentacja dotyczyła sytuacji epizootycznej w szerzeniu się choroby wśród dzików w latach 2014-2017.

Równocześnie przybyli na obrady wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego wraz ze starostą pracowali nad szczegółami porozumienia dotyczącego solidarnego współdziałania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.