Wybór języka
powrót

Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Ostrzycach

W piątek, 22 września, w miejscowości Ostrzyce (gm. Trzebiechów) odbyła się uroczystość oddania do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr  1192F. Wzięli w niej udział m.in.: Edwin Łazicki – Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, Dariusz Wróblewski - Starosta Zielonogórski, Czesław Hołołub – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego,  Stanisław Okopień – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego,  Leszek Klim - Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, Anna Dunajska – Przewodnicząca Rady Gminy Trzebiechów, Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów, Arkadiusz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zdzisław Barłożewski – Sołtys Ostrzyc  oraz Julian Gacek i Norbert Jędrysiak – przedstawiciele wykonawcy.

Przebudowa drogi w Ostrzycach zrealizowana została w formie „zaprojektuj i wybuduj” i była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych). Przeprowadzona inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania okolicznych mieszkańców i ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym odcinku drogi powiatowej.