Wybór języka
powrót

Nagrody Starosty Zielonogórskiego dla młodych wolontariuszy z Gminy Zabór

28 grudnia br., w sali wiejskiej w Zaborze, podczas XXIII sesji Rady Gminy Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski i Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Jadwiga Oziemkowska nagrodził wolontariuszy za ich zaangażowanie w pomoc innym i promocję wolontariatu w powiecie zielonogórskim w 2016 roku.

 

Pamiątkowe statuetki, dyplomy i gadżety otrzymali: Justyna Zakrzewska-Woźniak Prezes Stowarzyszenia Miłośników Czarnej oraz Gabriela Ośka, Weronika Kapusta, Ada Dziewiarz, Kamil Wójcikowski, Szymon Zakrzewski, Wiktoria Biedniak, Aleksandra Mizerak i Jakub Dziewarz.

Nagrodzeni wolontariusze to młodzi ludzie w wieku od 11 do 17 lat, którzy poświęcają swój wolny czas na działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Pomagają ludziom starszym, niepełnosprawnym i samotnym w gospodarstwach domowych, oferują pomoc koleżeńską przy odrabianiu lekcji, angażują się w przygotowanie kiermaszy, loterii fantowych i imprez realizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Czarnej.

Opiekunem wolontariuszy jest Justyna Zakrzewska-Woźniak Prezes Stowarzyszenie Miłośników Czarnej. Pani Justyna wraz z innymi członkami Stowarzyszenia i wolontariuszami organizuje czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz różnorodne festyny i imprezy tematyczne. Swe działania często wspierają środkami pozyskanymi z funduszy unijnych. Aktywność Stowarzyszenia została nagrodzona w 2016 roku przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego statuetką Lidera Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w życie sołectwa Czarna, jak i całej Gminy Zabór, życzymy członkom Stowarzyszenia Miłośników Czarnej i wszystkim wolontariuszom niesłabnącego zapału i entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań!