Wybór języka
powrót

Zasady udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zasady udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail):

 W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego porady mogą być świadczone na odległość bez konieczności składania oświadczenia.

Aby umówić termin porady należy:
- skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 35 201
lub
- dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail:
- dokonać rezerwacji poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski

W umówionym terminie radca prawny/adwokat/doradca obywatelski kontaktuje się z osobą uprawnioną telefonicznie
w celu udzielenia porady. Pomoc może być świadczona również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoba uprawniona po udzielonej poradzie może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Anonimową opinię można przekazać za pośrednictwem:

a)    tel.: 68 45 27 505,

 

b)    e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl,

 

c)    listownie:

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

Wydział Organizacyjny

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra