Wybór języka
powrót

INWESTYCJE Z PROW

W piątek, 22 września, w miejscowości Ostrzyce (gm. Trzebiechów) odbyła się uroczystość oddania do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr  1192F. Wzięli w niej udział m.in.: Edwin Łazicki – Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, Dariusz Wróblewski - Starosta Zielonogórski, Czesław Hołołub – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego,  Stanisław Okopień – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego,  Leszek Klim - Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, Anna Dunajska – Przewodnicząca Rady Gminy Trzebiechów, Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów, Arkadiusz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zdzisław Barłożewski – Sołtys Ostrzyc  oraz Julian Gacek i Norbert Jędrysiak – przedstawiciele wykonawcy.

 

więcej

W piątek 05 maja 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (ETAP III)”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych).

 

więcej

W środę, 25 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Stanisław Okopień oraz Skarbnik Powiatu Edyta Dwojak, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

więcej