Wybór języka: pl

Aktualności

Uchwałą nr 25/2019 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku uchwalił przyznanie stypendiów sportowych na rok 2019. Stypendia będą wypłacane w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Kolejna uchwałą nr 27/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku Zarząd uchwalił również przyznanie nagród pieniężnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

więcej

31 stycznia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 obradowała Rada Powiatu Zielonogórskiego.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał IV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Od 12 grudnia 2018 r. trwają eliminacje XXIX Lubuskich Spotkań Jasełkowych z cyklu PRO ARTE realizowane wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze i ośrodkami kultury w gminach położonych na terenie województwa lubuskiego.

więcej

4 stycznia br. odbyło się przedstawienie szkolnego teatru uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. W tym pięknym i interesującym wydarzeniu brali udział Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk, Członek Zarządu Mirosław Andrasiak, Burmistrz Miasta i Gminy Sulechów Wojciech Sołtys, Naczelnik Wydziału Oświaty Irena Podsiadły oraz nauczyciele i pracownicy.

 

więcej

W czwartek, 3 stycznia 2019 r., w miejscowości Obra Dolna (gm. Kargowa) odbyła się uroczystość oddania do użytku wyremontowanej drogi powiatowej nr 1179F. W uroczystości wzięli udział Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, były starosta, a obecny radny Dariusz Wróblewski, burmistrz Gminy Kargowa Jerzy Fabiś oraz inni przedstawiciele władz i jednostek.

więcej

Ranking gmin

Mapa dojazdu