Wybór języka: pl

Archiwum aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.Dz. U.z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 września 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

 

więcej

W dniu 29 sierpnia br., w zastępczej siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tj. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które zostali zaproszeniu również hodowcy trzody chlewnej.

 

 

więcej

Tradycyjnie przed inauguracją nowego roku szkolnego, w dniu 25 sierpnia br., Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski wraz z Wicestarostą Waldemarem Kotlarskim, Skarbnik Powiatu Edytą Dwojak i Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Ireną Podsiadły spotkali się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat.

więcej

We wtorek, 22 sierpnia odbył się II Powiatowy Dzień Organizacji Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego. Ta wspólna inicjatywa Powiatu Zielonogórskiego oraz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego pozwoliła po raz kolejny na spotkanie środowisk zajmujących się działalnością społeczną oraz zaprezentowanie osób, które są liderami NGO w powiecie.

 

więcej

Ranking gmin

Mapa dojazdu