Wybór języka: pl

Aktualności

Dnia 07 maja 2020 roku o godz. 12:00, w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu.

więcej

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej http://powiatzielonogorski.giportal.pl uruchomiony został darmowy Portal i.Narady, umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w powiecie zielonogórskim i na terenie Nowego Miasta Zielona Góra (byłej Gmina Zielona Góra), w ramach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2020 poz.276 ze zm.).

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 maja 2020 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego, zwracam się do Was z apelem o ograniczenie w koszeniu traw na podległych Państwu posesjach.

więcej

Święto Konstytucji 3 Maja

02.05.2020

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

01.05.2020

Maturzyści zakończyli rok szkolny.

28.04.2020

Ranking gmin

Mapa dojazdu