Wybór języka: pl

Aktualności

23 kwietnia 2018 r. w  Sulechowskim Domu Kultury odbył się powiatowy przegląd Lubuskiego Festiwalu Piosenki – Scena Młodzieżowa, organizowany przez Regionalne Centrum Kultury w Zielonej Górze  i Powiat Zielonogórski w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018. Swój talent zaprezentowali  młodzi wokaliści z terenu powiatu zielonogórskiego.

więcej

20 kwietnia  2018 r. w sali restauracji Trzy Korony odbyło się spotkanie leśników i władz samorządowych z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Tematem konferencji była historia, teraźniejszość oraz wyzwania Lasów Nadleśnictwa Wolsztyn w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał  XLV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

13 kwietnia 2018 r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbyły się powiatowe eliminacje Lubuskiego Festiwalu Piosenki, organizowane w ramach przeglądów PRO ARTE 2018. Wykonawców, organizatorów oraz Radę Artystyczną  powitał Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski.

więcej

W dniu 11.04.2018 r. na sali audiowizualnej 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku oraz na terenie jednostki odbyło się ćwiczenie epizodyczne dotyczące udziału wydzielonych sił pułku w zwalczaniu skutków zdarzenia kryzysowego oraz współdziałania z układem pozamilitarnym.

więcej

W ramach dofinansowania z projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz działania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, trwa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

więcej

Od 1 lipca 2016 trwa realizacja projektu pn. "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim", którego głównym celem jest zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie.

więcej

10 kwietnia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim gościł dzieci i młodzież z terenu powiatu zielonogórskiego, na powiatowym etapie Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego w ramach przeglądów PRO ARTE 2018.

więcej

5 kwietnia 2018 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy przeprowadzono szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa - pracujących w gminach z terenu powiatu zielonogórskiego.

więcej

Ranking gmin

Mapa dojazdu