Wybór języka: pl

Patronaty Starosty

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2020 roku

1.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Plastyczny i Konkurs Literacki o zasięgu powiatowym pt. "Jan Paweł II w oczach mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego"
Cel:

- Pogłębianie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Jana Pawła II,

- odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II,

- prezentacja i popularyzacja plastycznej oraz literackiej twórczości dzieci, młodzieży, dorosłych,

- upamiętnianie postaci Jana Pawła II i 100 rocznicy Jego urodzin,

- promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz twórczych umiejętności uczestników,

- integracja mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego,

- promocja Powiatu Zielonogórskiego,

- promocja gmin należących do Powiatu Zielonogórskiego.

Miejsce, termin, czas trwania:

- 24.02.2020 r. - ogłoszenie konkursów,

- 05.05.2020 r. - ostateczny termin zgłoszenia prac,

- 21.05.2020 r. - uroczyste rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród.

2.

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
Nazwa przedsięwzięcia: X Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.
Cel: Preorientacja edukacyjno-zawodowa młodzieży oraz mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego
Miejsce, termin, czas trwania: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, aula szkolna, termin: 25.02.2020 r., godz. 9:00-13:00.
Przewidywana liczba uczestników: 1200 osób.

3.

Organizator: Parafia rzymsko-katolicka, pw. św. Stanisława Kostki - Koło Misyjne
Nazwa przedsięwzięcia: Bożonarodzeniowy Musical o treści patriotycznej
Cel: Podtrzymanie tradycji świątecznej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, ukazanie najważniejszych wydarzeń z historii Polski, edukacja i walory artystyczno-muzyczne wykonawców.
Miejsce, termin, czas trwania: Sala widowiskowa - Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina, dn. 06.01.2020 r. oraz 18.01.2020 r. godz. 18:00.
Przewidywana liczba uczestników: 350 osób.

4.

Organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Nazwa przedsięwzięcia: Wyścig Kolarski "XIII Piekło Przytoku"
Cel: Popularyzacja sportów rowerowych, integracja mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego, krzewienie kultury fizycznej,

Miejsce i termin: Przytok, 20.09.2020 r.
Przewidywana liczba uczestników: 100 osób.

5. ODWOŁANO

Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, Filia Bełcze
Nazwa przedsięwzięcia: II Konkurs Poetycki "Miłość nie jedno ma imię"
Cel: Integracja mieszkańców ze społecznością lokalną. Rozwijanie pasji i zainteresowań poezją, odkrywanie talentów poetyckich.

Miejsce i termin: DPS Trzebiechów-Filia Bełcze, 03.04.2020 r.
Przewidywana liczba uczestników: 50 osób.

6. ODWOŁANO

Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XIV Lubuska Olimpiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
Cel: Przegląd osiągnięć i umiejętności sportowych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Współzawodnictwo i rywalizacja indywidualna i zespołowa DPS-ów. Wspólna zabawa i bliższe poznanie się.

Miejsce i termin: Sala Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury, 04.06.2020 r. 
Przewidywana liczba uczestników: 150 osób.

7. ODWOŁANO

Organizator: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, Urząd Miasta Sulechów
Nazwa przedsięwzięcia: II Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcznej mężczyzn
Cel: Popularyzacja piłki ręcznej wśród mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego, wspomnienie olimpijczyka ś.p. J. Klempela.

Miejsce i termin: Sala sportowa przy SP 3 w Sulechowie, 05.06.-06.06.2020 r. godz. 11:00
Przewidywana liczba uczestników: 50 osób oraz widownia 300 osób.

8.

Organizator: Polski Związek Wędkarski, Koło nr 1 Kargowa
Nazwa przedsięwzięcia: Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Zielonogórskiego
Cel: Podtrzymanie tradycji wędkarskich, promocja Powiatu Zielonogórskiego, aktywne uczestnictwo mieszkańców powiatu w zawodach wędkarskich.
Miejsce, termin, czas trwania: Zbiornik Wapna - Jordanowo, 23.08.2020 r., cały dzień.
Przewidywana liczba uczestników: 80 osób.

9.

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Nazwa przedsięwzięcia: Uroczystość nadania imienia Hali Sportowej w ZSTiL w Żaganiu imieniem Pana Jana Olejarza.

miejsce i termin: 20.11.2020 r., Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Cel: Upamiętnienie Pana Jana Olejarza - wieloletniego nauczyciela wychowania wychowania fizycznego, animatora i społecznika życia sportowego szkoły.
Przewidywana liczba uczestników: 150 osób.

 

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2019 roku

 

1.

Organizator: Przedszkole Specjalne "Bajka" w SOSW, w Sulechowie.
Nazwa przedsięwzięcia: I Mała Olimpiada Specjalna.
Cel: Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy i współdziałania w zespole, a w szczególności: rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie postawy prozdrowotnej; wdrażanie do czynnego wypoczynku; propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci; promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku; integracja dzieci przedszkolnych; wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych; tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole; rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie, ul. S. Żeromskiego 38, 14.02.2019 r., godz. 10.30-12.30.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 35 dzieci i 14 opiekunów.

2.

Organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
Nazwa przedsięwzięcia: XII Piekło Przytoku.
Cel: Krzewienie kultury fizycznej.
Miejsce, termin, czas trwania: Trasa Przytok, Jany, Przytok (droga nr 279), 14.04.2019 r., 11:00.
Przewidywana liczba uczestników: 100-120 zawodników.

3.

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
Nazwa przedsięwzięcia: IX Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.
Cel:Preorientacja edukacyjno-zawodowa młodzieży oraz mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.
Miejsce, termin, czas trwania: CKZiU w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, aula szkolna, 26.02.2019 r. godz. 9:00-13:00.
Przewidywana liczba uczestników: 1200 osób.

4.

Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Plastyczny dla mieszkańców DPS w Trzebiechowie wraz z filią w Bełczu; uczestników TOKu w Trzebiechowie oraz uczestników GOKu w Bojadłach.
Cel: Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych; promowanie osiągnięć uczestników uzdolnionych plastycznie; wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie technik plastycznych.
Miejsce, termin, czas trwania: Oranżeria Domu Pomocy w Trzebiechowie, 26.04.2019 r.
Przewidywana liczba uczestników: 30.

5.

Organizator: DPS Trzebiechów, filia Bełcze.
Nazwa przedsięwzięcia: I Konkurs Poetycki "Ja, mój dom, mój powiat".
Cel: Promocja miejsca, w którym mieszkam, Domu Pomocy Społecznej i Powiatu Zielonogórskiego.
Miejsce, termin, czas trwania: DPS Trzebiechów, filia Bełcze, 12.04.2019 r.
Przewidywana liczba uczestników: 50 osób.

6.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach.
Nazwa przedsięwzięcia: VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych.
Cel: Popularyzacja dorobku zespołów, kultywowania amatorskiej twórczości śpiewaczej, promocja gmin, z których wywodzą się zespoły, wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych.
Miejsce, termin, czas trwania: Plac przy GOK-u w Bojadłach, 22.06.2019 r., 15:00-02:00.
Przewidywana liczba uczestników: 500 (zespoły + widzowie).

7.

Organizator: Wędkarski Klub Sportowy "KLEŃ".
Nazwa przedsięwzięcia: XV edycja ogólnopolskich zawodów spinningowych PUCHAR ZIEMI LUBUSKIEJ.
Cel: popularyzacja sportów wędkarskich i rekreacji.
Miejsce, termin, czas trwania: Lewy brzeg Odry, pod mostem w Cigacicach, 01.05.2019 r., godz. 07:00-16:30.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 120 osób.

8.

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
Nazwa przedsięwzięcia:Turniej gry komputerowej League of Legends.
Cel: Spotkania młodzieży o podobnych zainteresowaniach, kształtowanie właściwych postaw podczas rywalizacji prowadzonej w sieci oraz finału rozgrywanego w formie off-line, rozwijanie wśród młodzieży umiejętności organizacji złożonych przedsięwzięć.
Miejsce, termin, czas trwania: Aula CKZiU w Sulechowie, 14.03.2019 r., 9:00-13:30.
Przewidywana liczba uczestników: 120 uczestników.

9.

Organizator: Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego ZHP.
Nazwa przedsięwzięcia: Turniej Zebra.
Cel: Popularyzacja Przepisów Ruchu Drogowego, w szczególności bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych przez najmłodszych uczestników ruchu.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Sportowa Trójka w Sulechowie, 30.03.2019 r., 9:30.
Przewidywana liczba uczestników: 350 uczestników.

10.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie.
Nazwa przedsięwzięcia: I Memoriał im. Jerzego Klempela.
Cel: Popularyzacja piłki ręcznej, aktywizacja sportowa.
Miejsce, termin, czas trwania: 06.04.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie.
Przewidywana liczba uczestników: 70.

11.

Organizator: UKS Fenomen Babimost.
Nazwa przedsięwzięcia: Mistrzostwa Polski W Unihokeju.
Cel: Popularyzacja sportu, popularyzacja dyscypliny sportowej.
Miejsce, termin, czas trwania: 6-7.04.2019 r. Babimost.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 80 osób.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2018 roku

1.
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
Cel: Preorientacja edukacyjno - zawodowa młodzieży.
Miejsce, termin, czas trwania: CKZiU, Sulechów 02.03.2018 r. godz. 9.00 - 13.00
Przewidywana liczba uczestników: ok. 1000

2.
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Turniej League of Legends sieciowej gry komputerowej typu MOBA (Multiplayer online battle arena)
Cel: kształtowanie myślenia strategicznego, podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, nauka pracy zespołowej, stosowania języka angielskiego w praktyce, a przede wszystkim tworzenie płaszczyzny do spotkań młodzieży skupionej wokół wspólnej pasji.
Miejsce, termin, czas trwania: CKZiU, Sulechów, 16-20 marca 2018 r.
Przewidywana liczba uczestników: 50

3.
Organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze
Nazwa przedsięwzięcia: Szosowy wyścig kolarski dla amatorów "XI Piekło Przytoku"
Cel: sportowa rywalizacja kolarzy amatorów.
Miejsce, termin, czas trwania: Przytok i okolice, 8 kwietnia 2018 r.
Przewidywana liczba uczestników: powyżej 100

4.
Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XX Memoriał L. Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty
Cel: popularyzacja gry w piłkę siatkową, integracja środowiska nauczycielskiego, uczczenie pamięci Leszka Wysockiego - organizatora turniejów ogólnopolskich w latach 1988-98
Miejsce, termin, czas trwania: hala "Trójka" w Sulechowie, 11-12 maja 2018 r.
Przewidywana liczba uczestników: 14 drużyn kobiet i mężczyzn

5.
Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XIII Lubuska Olimpiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
Cel: przegląd osiągnięć i umiejętności sportowych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, współzawodnictwo i sportowa rywalizacja indywidualna i zespołowa
Miejsce, termin, czas trwania: sala sportowa Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury, 7 czerwca 2018 r.
Przewidywana liczba uczestników: powyżej 150

6.
Organizator: Oddział Zielonogórski PTTK
Nazwa przedsięwzięcia: Jubileusz 50-lecia koła PTTK "MORENA"
Cel: promocja turystyki i krajoznawstwa powiatu zielonogórskiego
Miejsce, termin, czas trwania: Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, 17 marca 2018 r.
Przewidywana liczba uczestników: powyżej 40

7.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Debata patriotyczna z okazji 100-lecia Niepodłeglej Polski
Cel: uświadomienie młodzieży na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Integracja społecznej lokalnej.
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 18 kwietnia 2018 r.
Przewidywana liczba uczestników: powyżej 120

8.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs o Puchar Starosty Powiatu Zielonogórskiego "Mistrz języka angielskiego"
Cel: poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego, możliwość rywalizacji i sprawdzenia swojej wiedzy, integracja społeczności lokalnej,
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 25 kwietnia 2018 r.
Przewidywana liczba uczestników: 30

 

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2017 roku

1.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów
Cel: Promocja szkoły, popularyzowanie nauki języka angielskiego wśród młodzieży.
Miejsce, termin, czas trwania: LO w Sulechowie, 25.04.2017 r.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 160

2.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku
Nazwa przedsięwzięcia: Zielonogórska Gra Miejska "Bezpieczna Wiosna"
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań, promocja historii i kultury regionu lubuskiego oraz służb mundurowych. Promocja LO w Czerwieńsku.
Miejsce, termin, czas trwania: Zielona Góra, 21.03.2017 r. godz. 10:00-13:00
Przewidywana liczba uczestników: ok.200

3.
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia:konkurs - Symulacja Działalności Gospodarczej dla gimnazjalistów
Cel: promocja szkoły, zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej
Miejsce, termin, czas trwania: CKZiU w Sulechowie- 27.04.2017r.(3h), Gimnazjum w Kargowej - 16.05.2017r.(3h)
Przewidywana liczba uczestników: 61

4.
Organizator: Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina
Nazwa przedsięwzięcia:Forum Liderów Senioralnych Na Pograniczu Polsko-Niemieckim  - Sulechów 2017
Cel: integracja i wzmocnienie współpracy środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie lubuskim z seniorami z Brandenburgii, poznanie dobrych praktyk w zakresie samoorganizacji środowisk seniorskich, promocja aktywności poznawczej i twórczej seniorów, tworzenie marki " LUBUSKIE DZIEDZICTWO".
Miejsce, termin, czas trwania: Sulechów, Górzykowo, Klępsk, Głogusz, 13 - 14 maja 2017r.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 100 osób

5.
Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XIX  Memoriał L. Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty
Cel: popularyzacja gry w piłkę siatkową, integracja środowiska nauczycielskiego, uczczenie pamięci Leszka Wysockiego.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Zespołu Szkół, ul. Piaskowa 52, Sulechów, 12-13 maja 2017 r.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 100

6.
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XIII Lubuski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych
Cel: Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie, integracja ze środowiskiem, popularyzacja badmintona jako gry sportowej, podsumowanie efektów szkoleniowych.
Miejsce, termin, czas trwania: 26 września 2017r. godz. 9.00-15.00 w Sulechowie
Przewidywana liczba uczestników: ok. 200

7.
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
Nazwa przedsięwzięcia: Lubuski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym "W Europie jeździmy bezpiecznie"
Cel: Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Miejsce, termin, czas trwania: wrzesień 2017 - maj 2018.
Przewidywana liczba uczestników: 10 000

8.
Organizator: UKS Akademia Piłkarska Falubaz
Nazwa przedsięwzięcia: Falubaz Cup 2017
Cel: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Miejsce, termin, czas trwania: WOSiR Drzonków, 2-3 i 9-10 grudnia 2017 r.
Przewidywana liczba uczestników: 2500

9.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku
Nazwa przedsięwzięcia: Gra terenowa
Cel: Poszukiwanie świadectw i wiedzy na temat działań niepodległościowych Polaków.
Miejsce, termin, czas trwania: Czerwieńsk i okolice, 10 listopada 2017 r. 9.00-11.30.
Przewidywana liczba uczestników: 100

10.
Organizator: Lubuski Oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Zielonej Górze
Nazwa przedsięwzięcia: "Jeszcze Polska nie zginęła".
Cel:pokazanie ważnych momentów walki o polskość mieszkańcom Kargowej i wyjątkowości historycznej ziemi kargowskiej .
Miejsce, termin, czas trwania: Kargowa, 10 listopada 2017r.
Przewidywana liczba uczestników: 800

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2016 roku

1.
Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: VI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
Cel: Preorientacja edukacyjno – zawodowa młodzieży
Miejsce, termin, czas trwania: ZSP w Sulechowie, ul. Piaskowa 53 , aula szkolna, 23.02.2016 r. w godz. 9:00 – 13:00
Przewidywana liczba uczestników: 1000

2.
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XII Lubuski Turniej Olimpiad Specjalnych w Badmintonie
Cel: Promowanie idei Olimpiad Specjalnych w regionie, integracja ze środowiskiem, popularyzacja badmintona jako gry sportowej, podsumowanie efektów szkoleniowych.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala sportowa ZS Nr 3 w Sulechowie 10.03.2016 r., godz. 9:00-15:00
Przewidywana liczba uczestników: 100

3.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XIII Przedszkoolimpiada
Cel: propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Zespołu Szkół Nr 3, ul. Piaskowa 52, Sulechów, 12.03.2016 r. godz. 10:00 - 12:30 
Przewidywana liczba uczestników: 250

4.
Organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Nazwa przedsięwzięcia: IX Szosowy Wyścig Kolarski "Piekło Przytoku"
Cel: sportowa rywalizacja kolarzy amatorów.
Miejsce, termin, czas trwania: Przytok i okolice, 10.04.2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 150

5.
Organizator: Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Nazwa przedsięwzięcia: staż naukowo-badawczy
Cel: współpraca naukowo-badawcza na skalę międzynarodową.
Miejsce, termin, czas trwania: Uniwersytet Zielonogórski, 26.02. - 10.03.2016r.
Przewidywana liczba uczestników: 10

6.
Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
Nazwa przedsięwzięcia: konferencja pt. "Teoria i praktyka funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz ich miejsce w systemie oświaty"
Cel: wystawianie orzeczeń, w których zalecana jest terapia w mos zgodna z podstawami prawnymi funkcjonowania placówki.
Miejsce, termin, czas trwania: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku, 17.03.2016 r. godz. 10.00.
Przewidywana liczba uczestników: 80

7.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku
Nazwa przedsięwzięcia: Wystawa "CZAS HONORU I WOLNOŚCI - GENERAŁ GROT - ROWECKI"
Cel: Przedstawienie postaci gen. Stefana Roweckiego "Grota" młodzieży Liceum w Czerwieńsku oraz zaproszonych gimnazjów w ramach wychowania patriotycznego. Promocja Powiatu Zielonogórskiego i Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.
Miejsce, termin, czas trwania: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, 07-18.03.2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 250

8.
Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XII Lubuska Olimpiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
Cel: przegląd osiągnięć i umiejętności sportowych mieszkańców domów pomocy społecznej, współzawodnictwo i rywalizacja indywidualna zespołów, wspólna zabawa i poznanie się.
Miejsce, termin, czas trwania: sala sportowa Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury, 09.06.2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 150

9.
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Fenomen
Nazwa przedsięwzięcia: Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Unihokeju
Cel: wyłonienie najlepszej drużyny.
Miejsce, termin, czas trwania: Babimost, 23-24.04.2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 100

10.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Finał Wojewódzki "LOM" w Piłce Siatkowej Dziewcząt - Licealiada
Cel: Promocja S. O. S. - popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród młodzieży.
Miejsce, termin, czas trwania: LO w Sulechowie, 26.04.2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 60

11.
Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa przedsięwzięcia: "Pamiętamy" (przejęcie przez Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego sztandaru sybiraków koła Nowogród Bobrzański)
Cel: Wzmacnianie postaw patriotyzmu, a także kształtowanie poczucia wartości i przydatności działań na rzecz społeczności lokalnej, zapewnienie efektywnej integracji ze środowiskiem lokalnym.
Miejsce, termin, czas trwania: Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim, 20.05.2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 300

12.
Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
Nazwa przedsięwzięcia: Turniej Piłki Ręcznej
Cel: propagowanie piłki ręcznej.
Miejsce, termin, czas trwania: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku, 31.05.2016 r. w godz. 10:00-14:00.
Przewidywana liczba uczestników: 70

13.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
Nazwa przedsięwzięcia: Biesiada Zespołów Śpiewaczych
Cel: Popularyzacja dorobku zespołów, kultywowanie amatorskiej twórczości śpiewaczej, promocja gmin, z których wywodzą się zespoły oraz wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych.
Miejsce, termin, czas trwania: Bojadła (plac przy Gminnym Ośrodku Kultury); 02.07.2016 r., w godz. 15:00-04:00.
Przewidywana liczba uczestników: 500

14.
Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Nazwa przedsięwzięcia: GP Babimostu w siatkówce plażowej
Cel: Popularyzacja dyscypliny, popularyzacja aktywnej formy wypoczynku, sportowa rywalizacja.
Miejsce, termin, czas trwania: Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście, 24.07, 30.07, 06.08 oraz 13.08.2016r.
Przewidywana liczba uczestników: 50

15.
Organizator: Klub "Rodła" Ziemi Babimojskiej
Nazwa przedsięwzięcia: Konferencja popularno-naukowa pn. "Szkoły polskie w latach 1929-39 w walce o polskość babimojszczyzny".
Cel: Popularyzacja treści historycznych oraz przybliżenie współczesnym zasług ich przodków.
Miejsce, termin, czas trwania: Nowe Kramsko, 28.08.2016r.
Przewidywana liczba uczestników: 100

16.
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
Nazwa przedsięwzięcia: Lubuski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym "W Europie jeździmy bezpiecznie"
Cel: Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Miejsce, termin, czas trwania: wrzesień 2016 - maj 2017.
Przewidywana liczba uczestników: 10 000

17.
Organizator: UKS Akademia Piłkarska Falubaz
Nazwa przedsięwzięcia: Falubaz Cup 2016 - turniej piłki nożnej
Cel: Popularyzacja wśród dzieci zdrowego stylu życia, sportowa rywalizacja w duchu fair play, integracja społeczności Akademii Piłkarskiej Falubaz.
Miejsce, termin, czas trwania: WOSiR Drzonków, 3-4 i 11 grudnia 2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 3500

18.
Organizator: Uniwersytet Zielonogórski Instytut Historii
Nazwa przedsięwzięcia: I Międzynarodowe seminarium i workshop w ramach projektu( Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe.
Cel: Spotkanie i prezentacja wyników badań dotyczącej tematyki Halle i Sulechowa jako ośrodków pietyzmu i edukacji, kontaktów kadry i uczniów oraz przepływu druków.
Miejsce, termin, czas trwania: Zielona Góra i Sulechów, 08-09 grudnia 2016 r.
Przewidywana liczba uczestników: 30

19.
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: VII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
Cel: Preorientacja edukacyjno – zawodowa młodzieży
Miejsce, termin, czas trwania: CKZiU w Sulechowie, ul. Piaskowa 53 , aula szkolna, 23.02.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
Przewidywana liczba uczestników: 1000

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2015 roku

1.
Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: V Powiatowe Targi Edukacyjne wyższych uczelni, szkół policealnych i placówek edukacyjnych
Cel: Preorientacja edukacyjno – zawodowa młodzieży
Miejsce, termin, czas trwania: ZSP w Sulechowie, ul. Piaskowa 53 , aula szkolna, 04.03.2015 r. w godz. 9:00 – 13:00
Przewidywana liczba uczestników: 1200

2.
Organizator: Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: I Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne SOLI DEO GLORIA
Cel: Promocja tradycji i piękna polskich kolęd i pastorałek oraz promocja powiatu i regionu. Integracja formacji muzyczno-śpiewaczych, doskonalenie warsztatu muzycznego uczestników.
Miejsce, termin, czas trwania: Sulechów, 23-25 stycznia 2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 100

3.
Organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Nazwa przedsięwzięcia: VIII Szosowy Wyścig Kolarski "Piekło Przytoku"
Cel: sportowa rywalizacja kolarzy amatorów.
Miejsce, termin, czas trwania: Przytok i okolice, 12 kwietnia 2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 150

4.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XII Przedszkoolimpiada
Cel: integracja przedszkoli, dzieci i rodziców poprzez sport.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Zespołu Szkół Nr 3, ul. Piaskowa 52, Sulechów, 21 marca 2015 r. godz. 10:00 - 12:30 
Przewidywana liczba uczestników: 300

5.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XI Wyścig Rowerów MTB
Cel: popularyzacja aktywnej formy wypoczynku.
Miejsce, termin, czas trwania: start i meta przy basenie, wyścig okoliczne lasy, 24 maja 2015 r. godz. 11:00 - 16:30
Przewidywana liczba uczestników: 4000

6.
Organizator: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
Nazwa przedsięwzięcia: IX Europejska Noc Muzeów w Drzonowie
Cel: popularyzacja Muzeum, uatrakcyjnienie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców powiatu zielonogórskiego.
Miejsce, termin, czas trwania: Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54,17 maja 2015 r. godz. 18:00 do 22:30
Przewidywana liczba uczestników: 2000

7.
Organizator: Stowarzyszenie Taneczne "HIT" w Czerwieńsku
Nazwa przedsięwzięcia: Wiosenny Festiwal Tańca
Cel: prezentacja dziecięcych zespołów tanecznych.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Sportowa Lubuszanka w Czerwieńsku, 18 kwietnia 2015 r. godz. od 15.00
Przewidywana liczba uczestników: 500

8.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Brodach
Nazwa przedsięwzięcia: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość!"
Cel: poszerzanie wiedzy o Europie, budowanie świadomości i przynależności do wspólnoty europejskiej.
Miejsce, termin, czas trwania: Szkoła Podstawowa w Brodach, 18 maja 2015 r., godz. 10.00
Przewidywana liczba uczestników: 24

9.
Organizator: Sulechowski Dom Kultury
Nazwa przedsięwzięcia: Dni Sulechowa 2015
Cel: promocja Powiatu Zielonogórskiego i Gminy Sulechów.
Miejsce, termin, czas trwania: Amfiteatr Sulechowskiego Domu Kultury, 21-23 maja 2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 6000

10.
Organizator: Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
Nazwa przedsięwzięcia: III Podmoklański Festiwal Nauki
Cel: popularyzacja działań naukowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, integracja społeczna środowiska lokalnego, zachęcanie nauczycieli do wprowadzania metod nauczania, w których dzieci mogłyby eksperymentować.
Miejsce, termin, czas trwania: Sala Wiejska w Podmoklach Małych, 8-9 czerwca 2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 700

11.
Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XVII  Memoriał L. Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty
Cel: integracja środowiska, promocja regionu.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Zespołu Szkół Nr 3, ul. Piaskowa 52, Sulechów, 8-9 maja 2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: ok. 100

12.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: I Konkurs fotograficzny pt. "Zjawiska fizyczne w fotografii"
Cel m.in.: popularyzacja fizyki, doskonalenie warsztatu fotograficznego.
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 01.06.2015 r. - 20.10.2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 50

13.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Koncert podsumowujący kampanię prozdrowotną w ramach konkursu Rakoobrona Fest - "Nie pozwól, aby RAK zaplanował Twoje wakacje"
Cel: podsumowanie działań szkolnej drużyny Liceum.
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 28.05.2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 100

14.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
Nazwa przedsięwzięcia: Biesiada Zespołów Śpiewaczych
Cel: popularyzacja dorobku zespołów, kultywowanie amatorskiej twórczości śpiewaczej, promocja gmin, wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych.
Miejsce, termin, czas trwania: plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach, 04.07.2015 r., godz. 15.00-04.00.
Przewidywana liczba uczestników: 500

15.
Organizator: Klub Lotów Dalekodystansowych w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa przedsięwzięcia: Maraton Lotowy 2015
Cel: integracja hodowców gołębi pocztowych z Polski, Czech i Niemiec.
Miejsce, termin, czas trwania: Paryż, Londyn, lipiec-sierpień 2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 100

16.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Debata Oxfordzka podczas Szkolnego Dnia Wolontariatu organizowanego w ramach Lubuskiego Festiwalu Wolontariatu
Cel: rozwijanie w młodzieży umiejętności w służbie demokracji, wyrównywanie szans poprzez uświadamianie o problemach społeczności lokalnej w perspektywie inkulturacji z mniejszościami narodowymi, rozwijanie sztuki autoprezentacji i wyrażania swoich poglądów.
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 29.10.2015 r. godz. od 12.00 do 13.00.
Przewidywana liczba uczestników: 120

17.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Nadanie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Liceum Ogólnokształcącemu w Sulechowie
Cel: promocja postaci patrona Witolda Pileckiego w środowisku szkolnym i lokalnym, podtrzymywanie i rozwój świadomości narodowej i kształtowanie postaw patriotyzmu, współpraca z instytucjami i osobami związanymi z patronem szkoły, nawiązanie współpracy z "rodziną szkół" noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego, działania wychowawcze w szkole oparte na wartościach, jakimi kierował się Witold Pilecki, wzbogacenie kalendarza uroczystości szkolnych.
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 10.11.2015 r. godz. od 10.00 do 12.00.
Przewidywana liczba uczestników: 300

18.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs szkolny o Witoldzie Pileckim organizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie z okazji nadania imienia szkole
Cel: promocja postaci patrona Witolda Pileckiego w środowisku szkolnym i lokalnym, podtrzymywanie i rozwój świadomości narodowej i kształtowanie postaw patriotyzmu, współpraca z instytucjami i osobami związanymi z patronem szkoły, nawiązanie współpracy z "rodziną szkół" noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego, działania wychowawcze w szkole oparte na wartościach, jakimi kierował się Witold Pilecki, wzbogacenie kalendarza uroczystości szkolnych, promowanie młodych talentów.
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, 10.11.2015 r. godz. od 10.00 do 12.00.
Przewidywana liczba uczestników: 30

19.
Organizator: Bridge Sp. z o.o.
Nazwa przedsięwzięcia: Warsztaty Akademii Przedsiębiorcy "Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne?"
Cel: pokazanie, jak wygrać z konkurencją rywalizację o fundusze unijne, w jaki sposób przejść przez proces pozyskiwania dotacji i rozwinąć swoją firmę, jak wykorzystać szanse, które stoją przed polskimi przedsiębiorcami.
Miejsce, termin, czas trwania: Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1A, 24.11.2015 r., godz. od 09:30 do 14.00.
Przewidywana liczba uczestników: 100

20.
Organizator: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Nazwa przedsięwzięcia: III Forum Lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Cel: konsolidacja środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa lubuskiego, wzmocnienie integracji i współpracy pomiędzy UTW, promocja aktywności twórczej seniorów.
Miejsce, termin, czas trwania: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 25-28.11.2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 200

21.
Organizator: Koło Łowieckie "Piast"
Nazwa przedsięwzięcia: Święto Myśliwych - Polowanie Hubertowskie
Cel: podtrzymywanie tradycji myśliwskich.
Miejsce, termin, czas trwania: Podlegórz, Stanica Koła Łowieckiego, 14.11.2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 70

22.
Organizator: Centrum Hiperbaryczne Concept
Nazwa przedsięwzięcia: bezpłatne szkolenie "Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi"
Cel: wzrost świadomości społeczeństwa nt. problemów osób ze spektrum autyzmu, wsparcie merytoryczne rodziców, aktywizacja w życiu społecznym rodzin, w których znajduje się dziecko ze spektrum autyzmu oraz podnoszenie kwalifikacji terapeutów i nauczycieli.
Miejsce, termin, czas trwania: Zielona Góra, 08.12.2015 r., godz. 10:00 do 13:00
Przewidywana liczba uczestników: 100

23.
Organizator: Komisja Okręgowa Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Cel: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców prawidłowego żywienia i promocja zdrowia, konfrontacja osiągnięć uczniów z różnych szkół i nawiązywanie współpracy między nimi oraz podniesienie poziomu kształcenia w zakresie nauki o żywności i żywieniu.
Miejsce, termin, czas trwania: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, 11.01.2016 r., godz. 10:00 do 17:00
Przewidywana liczba uczestników: 50

 

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2014 roku

1.
Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: IV Powiatowe Targi Edukacyjne wyższych uczelni, szkół policealnych i placówek edukacyjnych
Cel: Preorientacja edukacyjno – zawodowa młodzieży
Miejsce, termin, czas trwania: ZSP w Sulechowie, ul. Piaskowa 53 , aula szkolna, 21.02.2014 r. w godz. 9:00 – 13:30
Przewidywana liczba uczestników: 1200

2.
Organizator: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
Nazwa przedsięwzięcia: "Wspólnie w działaniu"
Cel: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych dwóch gmin: Czerwieńsk i Sulechów
Miejsce, termin, czas trwania: Gmina Czerwieńsk, Gmina Sulechów, 01.01.2014 r. do 29.06.2015 r.
Przewidywana liczba uczestników: 120

3.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: koncert z okazji Dnia Hakowicza
Cel: propagowanie profilaktyki nowotworowej wśród uczniów i mieszkańców Sulechowa, podsumowanie działań w ramach Ogólnopolskiego Programu "Mam Haka na Raka"
Miejsce, termin, czas trwania: Sulechowski Dom Kultury, al. Wielkopolska 3, 22.02.2014 r. w godz. 15.00 - 18.00
Przewidywana liczba uczestników: 250

4.
Organizator: Sulechowski Dom Kultury
Nazwa przedsięwzięcia: Dni Sulechowa 2014
Cel: Promocja Gminy Sulechów, Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii
Miejsce, termin, czas trwania: Zespół Szkół w Sulechowie, Zbór, Amfiteatr, 22-24.05.2014 r.
Przewidywana liczba uczestników: 6000

5.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XI Przedszkoolimpiada
Cel: Integracja przedszkoli, dzieci i rodziców poprzez sport
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3 w Sulechowie, 15.03.2014 r.
Przewidywana liczba uczestników: 300

6.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Wyścig rowerów MTB
Cel: Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku
Miejsce, termin, czas trwania: start i meta przy basenie OSIR, wyścig po okolicznych lasach, 18.05.2014 r.
Przewidywana liczba uczestników: 4000

7.
Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
Nazwa przedsięwzięcia: "Wielcy przywódcy armii polskiej - gen. Stefan "Grot" Rowecki"
Cel: Promowanie i rozwijanie wartości patriotycznych wśród mieszkańców powiatu zielonogórskiego, zaprezentowanie stlwetki generała, rozwijanie współpracy w zakresie edukacji historycznej.
Miejsce, termin, czas trwania: Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - 12.03.2014 r. godz. 9.00                                 
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie - 21.03.2014 r. godz. 9.00
Przewidywana liczba uczestników: 500

8.
Organizator: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
Nazwa przedsięwzięcia: Europejska Noc Muzeów
Cel: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców powiatu zielonogórskiego, wzrost zainteresowania Muzeum.
Miejsce, termin, czas trwania: Lubuskie Muzeum Wojskowe 17.05.2014 r. godz. 18.00-24.00                                 
Przewidywana liczba uczestników: 4000

9.
Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XI Lubuska Olimpiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
Cel: Przegląd osiągnięć i umiejętności sportowych mieszkańców domów pomocy społecznej. Współzawodnictwo i rywalizacja indywidualna i zespołowa lubuskich DPS-ów oraz wspólna zabawa i poznanie się.
Miejsce, termin, czas trwania: Sala Sportowa Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury 05.06.2014 r.
Przewidywana liczba uczestników: 120

10.
Organizator: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XVI Memoriał L. Wysockiego w piłce siatkowej pracowników oświaty
Cel: Integracja środowiska, promocja Ziemi Lubuskiej.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3, Liceum Ogólnokształcącego i SP nr 1 w Sulechowie 09-10. 05.2014 r.
Przewidywana liczba uczestników: 100

11.
Organizator: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Nazwa przedsięwzięcia: "Mięsna Arena"
Cel: Promocja mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego jako podstawowego składnika zdrowego żywienia.
Miejsce, termin, czas trwania: Zielona Góra 13-14.09.2014 r.
Przewidywana liczba uczestników: 5000 

12.
Organizator: Klub Lotów Dalekodystansowych w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa przedsięwzięcia: Lot gołębi z Warszawy w 70- rocznicę Powstania Warszawskiego i 94-rocznicę Bitwy Warszawskiej
Cel: Oddanie hołdu bohaterom poległym w walce z faszyzmem i komunizmem, promocja powiatu zielonogórskiego.
Miejsce, termin, czas trwania: Warszawa 15.08.2014 r.
Przewidywana liczba uczestników: -

13.
Organizator: Fabryka Aktywności Młodych
Nazwa przedsięwzięcia: Program pn. "Polska Fabryka Dobra"
Cel: Promowanie wolontariatu.
Miejsce, termin, czas trwania: Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne we wszystkich powiatach w Polsce.
Przewidywana liczba uczestników: -

14.
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: XI Regionalny Turniej Olimpiad Specjalnych w Badmintonie
Cel: Upowszechnianie idei olimpiad specjalnych i badmintona jako dyscypliny sportu.
Miejsce, termin, czas trwania: 15.10.2014 r. Sala Sportowa Zespołu Szkół w Sulechowie
Przewidywana liczba uczestników: 100

15.
Organizator: Polski Związek Piłki Siatkowej
Nazwa przedsięwzięcia: Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych
Cel: ustalenie reprezentacji województwa do udziału w turnieju regionalnym
Miejsce, termin, czas trwania: 7.11.2014 r. Sala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie
Przewidywana liczba uczestników: 123

 

Przedsięwzięcia objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego w 2013 roku

1.
Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: III Powiatowe Targi Edukacyjne wyższych uczelni, szkół policealnych i placówek edukacyjnych
Cel: Preorientacja edukacyjno – zawodowa młodzieży
Miejsce, termin, czas trwania: ZSP w Sulechowie,
ul. Piaskowa 53 , aula szkolna, 21.02.2013
w godz. 9:00 – 13:30
Przewidywana liczba uczestników: 1500

2.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: X Przedszkoolopiada
Cel: Integracja dzieci, rodziców i nauczycieli nauczania przedszkolnego
Miejsce, termin, czas trwania: Hala Zespołu Szkół nr 3, ul. Piaskowa 52, 66-100 Sulechów, dn. 09.03.2013 r., godz. 9.00-13.00
Przewidywana liczba uczestników: 350

3.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: Wyścig rowerów MTB
Cel: Popularyzacja sportu, kolarstwa MTB
Miejsce, termin, czas trwania: Sulechów – sulechowskie lasy, dn.19.05.2013, godz. 8.00-17.00
Przewidywana liczba uczestników: 700

4.
Organizator: Sulechowski Dom Kultury
Nazwa przedsięwzięcia: Dni Sulechowa 2013
Cel: Promocja Gminy Sulechów, Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii
Miejsce, termin, czas trwania: Zespół Szkół w Sulechowie, Zbór, Amfiteatr, 22-26.05.2013
Przewidywana liczba uczestników: 6000

5.
Organizator: Trzebiechowski Ośrodek Kultury
Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Pisanek Wielkanocnych
Cel: Popularyzacja twórczości Henrego van de Velde
Miejsce, termin, czas trwania: Trzebiechowski Ośrodek Kultury, 25.02-28.03, 05.04.12- wręczenie nagród
Przewidywana liczba uczestników: nie określono

6.
Organizator: Fabryka Aktywności Młodych
Nazwa przedsięwzięcia: „Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych” , „Poszukiwany Poszukiwana”
Cel: Pozyskiwanie wolontariuszy
Miejsce, termin, czas trwania: Lubuskie powiaty, 22.04-10.06. 2013 r.
Przewidywana liczba uczestników: 1000

7.
Organizator: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Nazwa przedsięwzięcia: „Europejska Noc Muzeów”
Cel: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej, popularyzacja kolekcji LMW
Miejsce, termin, czas trwania: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54,
18 maja 2013 godz. 19.00-24.00
Przewidywana liczba uczestników: 6000

8.
Organizator: Związek Nauczycielstwa Polskiego
Nazwa przedsięwzięcia: Jubileuszowy XV Memoriał L. Wysockiego w Piłce siatkowej Pracowników Oświaty
Miejsce, termin, czas trwania: Sulechów 10-11 maja 2013r.
Przewidywana liczba uczestników: nie określono

9.
Organizator: Fabryka Aktywności Młodych
Nazwa przedsięwzięcia: Lubuskie Miasteczko Młodych
Cel: Jednodniowa impreza promująca wolontariat młodzieżowy.
Miejsce, termin, czas trwania: Sulechów między 5.05.-15-06.2013
Przewidywana liczba uczestników: 1000 osób

10.
Organizator: Towarzystwo Turystyczne „Chapacz”
Nazwa przedsięwzięcia: III Lubuski Integracyjny Spływ Kajakowy Osób Niepełnosprawnych
Cel: Integracja.
Miejsce, termin, czas trwania: Rzeka Odra 16-21.08.2013 r.
Przewidywana liczba uczestników: 50

11.
Organizator: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie
Nazwa przedsięwzięcia: X Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych
Cel: Promowanie idei Olimpiad Specjalnych.
Miejsce, termin, czas trwania: Hala sportowa ZS Nr 3 w Sulechowie 24.10.2013 r.
Przewidywana liczba uczestników: 130

12.
Organizator: Akademicki Klub AMICUS
Nazwa przedsięwzięcia: „Dla Ciebie 5 minut, dla Kogoś całe życie”
Cel: Rejestracja potencjalnych dawców szpiku.
Miejsce, termin, czas trwania: 11-12.12.2013 r.
Przewidywana liczba uczestników: 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu