Wybór języka: pl

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Adres:
ul. Sulechowska 1
66-132 Trzebiechów

tel. 68 351 41 26,
68 351 41 36
e-mail:
dps_trzebiechow@e-line.pl
strona www:
http://trzebiechow.naszdps.pl/

Dyrektor: Agnieszka Szeląg

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oferuje swoim podopiecznym usługi w zakresie potrzeb bytowych gwarantując im miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników DPS – u obejmują udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Usługi wspomagające polegają na umożliwieniu mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców, zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturowych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem, działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, umożliwieniu podjęcia pracy terapeutycznej, zapewnieniu przechowywania wartościowych przedmiotów.

W DPS – ie prowadzone są usługi terapeutyczne takie jak psychoterapia, terapia pedagogiczna, muzykoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa. Pracownicy DPS – u pomagają podopiecznym w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem. Ponadto w DPS – ie prowadzone są usługi rehabilitacyjne: fizykoterapia (galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, światłolecznictwo, inhalacje pneumatyczne), kinezyterapia (ćwiczenia trzyłóżkowe – bierne, czynnobierne, pionizacja, nauka i doskonalenie chodu). Natomiast w gabinecie prowadzone są kompleksowe ćwiczenia w UGUL-u, gimnastyka zespołowa, ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe, ogólno usprawniające. Pensjonariusze uczestniczą także w aktywnych spacerach pieszych. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej korzystają również z usług religijnych. Co ciekawe wnętrza DPS–u kryją w sobie nie lada perełkę, czyli jedyne w Polsce dzieła Henry`ego van de Velde, który jak się okazało dopiero w 2003 r., pozostawił w budynku DPS-u wspaniałe akcenty sztuki secesyjnej w postaci ornamentyki, mebli i innego wyposażenia wnętrz.

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu

Adres:
Bełcze 19
66-130 Bojadła

tel. 68 352 32 27
e-mail: 
dps_bełcze@lubuskie.info.pl

Dyrekcja: Agnieszka Szeląg

 

W Domu Pomocy Społecznej w Bełczu przebywają osoby przewlekle somatycznie chore i niepełnosprawne fizycznie (w tym dla osoby z chorobą Alzheimera). Nad zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców przez całą dobę czuwają pielęgniarki i opiekunowie. Podopiecznych przyjmuje lekarz internista, a w razie potrzeby mieszkańcy są konsultowani u specjalistów. Zajęcia terapeutyczne prowadzą instruktorzy terapii i rehabilitant, domownicy mają także zapewnioną opiekę duszpasterską. Dom przeznaczony jest dla 70 osób. W placówce znajdują się pracownie terapii zajęciowej, sale telewizyjne, biblioteka, pomieszczenia rehabilitacyjne, sala rekreacyjna, jadalnia, kaplica. Na mieszkańców czekają dwu – i trzyosobowe, przy każdym pokoju znajduje się łazienka z WC, prysznicem i umywalką. Dodatkowo na każdej kondygnacji są dwie ogólnodostępne łazienki z wanną i windą przywannową dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji znajdują się również kuchenki oddziałowe, w których mieszkańcy mogą samodzielnie przygotowywać posiłki. Żywienie w DPS oparte jest na systemie zdrowej żywności z uwzględnieniem specjalistycznych diet. Budynek DPS-u i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Dom położony na peryferiach Bełcza jest wyposażony w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz system przyzywowo – alarmowy. DPS otaczają park i las, a w pobliżu znajduje się staw. W Domu są organizowane imprezy okolicznościowe, wycieczki, mieszkańcy mogą uprawiać ogród, majsterkować i rozwijać własne zainteresowania.

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu