Wybór języka: pl

XVIII Sesja Rady Powiatu - relacja

Dnia 07 maja 2020 roku o godz. 12:00, w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

W sesji udział wzięło 100% radnych Powiatu Zielonogórskiego.

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr XVII.2019.

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił działania Zarządu,
a przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, przedstawił działania podjęte
w okresie międzysesyjnym.

Jednogłośnie przyjęte zostały Informacje Roczne za 2019 r. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.

Przyjęte zostały dwa stanowiska dotyczące:

  1. Stanowisko nr 2.2020 w sprawie poparcia apelu o ujęcie obwodnicy miasta Nowogród Bobrzański na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030.
  2. Stanowisko nr 3.2020 w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań mających na celu przystąpienie do realizacji inwestycji – budowy obwodnicy miasta Kargowa w ciągu drogi krajowej nr 32.

 

Następnie podjęto uchwały:

 

1)   nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 129);

2)   określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r., (druk 131);

3)   zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”, (druk 132)

4)   wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 134);

5)   zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 135);

6)   zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 133 );

7)   przekazania Gminie Zabór zadania z zakresu właściwości Powiatu  Zielonogórskiego, ”, (druk 136);

Powyższe uchwały zostały przyjęte z jednym głosem wstrzymującym (pkt. 5 i 6).

Zamknięto XVIII Sesję Rady Powiatu.

Ranking gmin

Mapa dojazdu