Wybór języka: pl

XVIII Sesja Rady Powiatu odbędzie się 7.05.2020 r. o godz. 12:00
07.05.2020 12:00 do: 07.05.2020 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 maja 2020 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie COVID-19, sesja będzie możliwa do obejrzenia jedynie w formie on-line. Link znajduje się poniżej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XVII.2019.   
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Informacja Roczna za 2019r. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
 9. Informacja Roczna za 2019r. Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.
 10. Stanowisko nr 2.2020 w sprawie poparcia apelu o ujęcie obwodnicy miasta Nowogród Bobrzański na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030.
 11. Stanowisko nr 3.2020 w sprawie poparcia apelu o ujęcie obwodnicy miasta Kargowa na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Stu Obwodnic na lata 2020-2030
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 129);

2)    określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r., (druk 131);

3)    zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”, (druk 132)

4)    wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 134);

5)    zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 135);

6)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 133 );

przekazania Gminie Zabór zadania z zakresu właściwości Powiatu  Zielonogórskiego, ”, (druk 136);

   

    13. Odpowiedzi na wolne wnioski.

    14. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu.

                                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

                                                                                            Edwin Łazicki

Ranking gmin

Mapa dojazdu