Wybór języka: pl

XV Sesja Rady Powiatu - relacja

Dnia 10 grudnia 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53, odbyła się XV Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad, który został przyjety jednogłośnie.

Wręczono Panu Posłowi Jerzemu Maternie honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.

Przyjęto Protokół nr XIV.2019

Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk, przedstawił działania Zarządu,
a przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, przedstawił działania podjęte w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Trzebiechów Izabella Staszak, przedstawiła  sprawę dotyczącą wypłat przez powiatowego weterynarza
za udział w akcji poszukiwawczej zarażonych Afrykańskim pomorem Świń, dzików.

Przedstawiono roczne sprawozdanie z działań podjętych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny.

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz zaprezentował raport z działań powiatu
w sprawie przebiegi i zwalczania ASF.

 

Radni podjęli następujące uchwały:

1)         nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego
Olga Tokarczuk,

2)         utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Klenicy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Klenicy oraz nadania statutów tworzonym jednostkom,

3)         zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności,

4)         zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

5)         zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.

Radni poruszyli kwestie naprawy dróg powiatowych, łączących gminy Trzebiechów i Bojadła.

Zamknięto XV Sesję Rady Powiatu

Ranking gmin

Mapa dojazdu