Wybór języka: pl

XLV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

26 kwietnia 2018 roku, w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego, którą prowadził Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Po przedstawieniu przez Starostę Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego informacji o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym głos zabrali: Radny Roman Rakowski, Radna Danuta Pyrtko,  Radny Ryszard Górnicki. Wnioski i zapytania  dotyczyły głównie spraw związanych z infrastrukturą drogową  powiatu.

Następnie Rada przyjęła Informację Roczną Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze, po czym podjęła uchwały:
-w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
-zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
- wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń usytuowanych w budynku przy Al. Niepodległości 32 w Sulechowie,
-zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
-zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”,
-w sprawie wykazu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

W drugiej części sesji starosta ustosunkował się do wniosków i zapytań poruszanych na początku sesji.

 Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/

Ranking gmin

Mapa dojazdu