Wybór języka: pl

XLIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr  XLVIII.2023.   
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
  1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski.
   1. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2022.
   2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku, (druk 327);

2)    nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, (druk 328);

3)    przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, (druk 329);

4)    wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 330);

5)  zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 331);

6)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 332).

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Powiatu.

Ranking gmin

Mapa dojazdu