Wybór języka: pl

XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku o godz. 13:30 w Sali narad (pok.208) Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII Sesji Rady Powiatu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 277);
2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, (druk 278);
3) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 279).
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu.

Ranking gmin

Mapa dojazdu