Wybór języka: pl

X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego - relacja

13 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym przy ul .Podgórnej 5 w Zielonej Górze odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu, Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, Irena Podsiadły przedstawiła projekty uchwał oraz podstawy prawne ich przyjęcia.

Uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i terapeutów prowadzących nauczanie w formie stacjonarnej, zaocznej i na odległość oraz o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość i w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego, od dnia 1 września 2019 roku zostały podjęte jednogłośnie.

Radni Jacek Gębicki, Alicja Szułcik, Adam Jaskulski, Ryszard Górnicki, Leokadia Loch, Aleksandra Szubert, wystąpili z wolnymi wnioskami.  Głos zabrał również mieszkaniec gm. Świdnica w sprawie wycięcie starych brzóz, które stwarzają zagrożenie w pasie drogi powiatowej.

Ranking gmin

Mapa dojazdu