Wybór języka: pl

Wydarzenie pn. „Magiczne Święta 2020”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, w ramach realizowanego projektu „Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja zorganizowało wydarzenie pn. „Magiczne święta 2020”.

Wsparciem objęto uczestników projektu - dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Klenicy.  Świąteczne paczki zawierają słodycze, zestaw kreatywny – Las w słoiku oraz link do przedstawienia teatralnego i quizu rodzinnego specjalnie nagranego na potrzeby tut. Centrum. Premiera przedstawienia odbędzie się online 20 grudnia 2020r. o godz. 18.00. Przedstawienie i quiz dostępne będą przez okres świąteczny pod przekazanym linkiem.

Projekt „Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ranking gmin

Mapa dojazdu