Wybór języka: pl

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy zainteresowani są aplikowaniem o środki w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs ogłoszony został 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Porządek spotkania:

  1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
  2. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – zagadnienia techniczne.
  3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 14 marca 2018 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 12 marca 2018 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres efs@wup.zgora.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej http://power.wupzielonagora.praca.gov.pl/-/6611577-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj

Informacje dotyczące planowanych spotkań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej http://power.wupzielonagora.praca.gov.pl/-/6622432-spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-w-ramach-po-wer-nr-powr-01-02-01-ip-25-08-k03-18-

Ranking gmin

Mapa dojazdu