Wybór języka: pl

Uwaga! Koronawirus!

Z uwagi na epidemię spowodowaną koronawirusem Starosta Zielonogórski podjął decyzje dotyczące zmian w pracy Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury w Sulechowie na czas epidemii. Co do zasady urząd od dnia 16 marca będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie lub telefonicznie.  Działa poczta elektroniczna urzędu oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Adresy poczty elektronicznej komórek urzędu oraz adres elektronicznej skrytki podawczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury Starostwa w Sulechowie dostępne są na:

https://bip.powiat-zielonogorski.pl/57/Wydzialy/  oraz na  https://bip.powiat-zielonogorski.pl/

Najpilniejsze sprawy można przesyłać za pośrednictwem ePUAP, za pomocą podpisu kwalifikowanego na adres e-mail lub pocztą tradycyjną/kurierską dostarczaną na adres Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-058 Zielona Góra. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

ZAMKNIĘTY BĘDZIE RÓWNIEŻ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. Wydział Komunikacji będzie nieczynny dla interesantów.

Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni.
Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje. 

Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.

Możliwa jest internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd
i Kierowca zamieszczoną pod adresem https://bip.powiat-zielonogorski.pl/80/e-Urzad/ z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd
i Kierowca znajduje się na stronie:  
www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

 

 

Nieczynne będą biura obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze
oraz Delegaturze Starostwa w Sulechowie.

 

Do budynku urzędu wpuszczani będą jedynie pracownicy.

 

Zapraszamy do korzystania z infolinii:

- W sprawach praw jazdy i transportu: 68 45 27 543

- W sprawach rejestracji pojazdów: 68 45 27 502

- W sprawach związanych z wydziałem Architektury i Budownictwa: 68 452 75 33

- W sprawach związanych z wydziałem Ochrony Środowiska: 68 452 75 77

- W sprawach związanych z wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami : 68 452 75 89

- Pozostałe sprawy: 68 452 75 75 / 68 452 75 20

Ranking gmin

Mapa dojazdu