Wybór języka: pl

Realizacja programów rządowych „Aktywna Tablica” i „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.

27 czerwca 2019 r. Powiat Zielonogórski podpisał umowy z Wojewodą Lubuskim o udzielenie dotacji celowych z budżetu państwa na wsparcia działań w ramach:

1)      rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, w wysokości 14.000 zł,

2)      realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w wysokości 10.975 zł.

Na realizację powyższych zadań powiat przeznaczył dodatkowo wkład własny w wysokości odpowiednio: 3.500 zł i 2.746 zł.

Obydwa zadania będą realizowane w tym roku przez Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, która w ramach powyższych zadań:

  • zakupi pomoce dydaktyczne oraz wdroży stosowanie TIK w procesie nauczania,
  • doposaży i poprawi standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej.

Ranking gmin

Mapa dojazdu