Wybór języka: pl

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

29 stycznia 2019 r.  w siedzibie Powiatowego Urzędu pracy w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Było to pierwsze posiedzenie w nowym składzie. Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz wraz z dyrektorem PUP w Zielonej Górze Edmundem Prekuratem i zastępcą Niną Kowalonek uroczyście wręczyli akty powołania członkom nowego składu rady. Drogą głosowania przewodniczącym rady został Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, natomiast zastępcą,przedstawiciel Urzędu Miasta Zielona Góra, Arkadiusz Kowalewski.

Przewodniczący rady wraz z Edmundem Prekuratem i pozostałymi członkami rady omówili sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przyjęli plan działań Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2019. Rada zaopiniowała i podjęła uchwałę w sprawie planu szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy na 2019 r. Zaopiniowano i również podjęto uchwałę w sprawie podziału środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 r. oraz uchwalę w sprawie podziału środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 r. Przed dyskusją, wnioskami i zapytaniami przekazana została informacja o zbiorczym wykazie umów zawartych z pracodawcami i osobami w 2018 r. w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu