Wybór języka: pl

PCPR - pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Starosta Zielonogórski zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zielonogórskiego do udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I programu upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II
w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, pokój 114.

tel. 68 45 27 552 oraz pod adresem www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl lub www.pfron.org.pl

Ranking gmin

Mapa dojazdu