Wybór języka: pl

PCPR „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”

W dniu 27 czerwca 2019 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze - Pani Anna Gołębska, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego - Pani Edyty Dwojak podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”.

Wartość projektu wynosi 1.740.000 PLN, w tym dofinansowanie 1.479.000 PLN. Projekt jest skierowany do 174 osób z terenu powiatu zielonogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

fot. PCPR Zielona Góra

Ranking gmin

Mapa dojazdu