Wybór języka: pl

Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Obrze Dolnej (gmina Kargowa)

W czwartek, 3 stycznia 2019 r., w miejscowości Obra Dolna (gm. Kargowa) odbyła się uroczystość oddania do użytku wyremontowanej drogi powiatowej nr 1179F. W uroczystości wzięli udział Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, były starosta, a obecny radny Dariusz Wróblewski, burmistrz Gminy Kargowa Jerzy Fabiś oraz inni przedstawiciele władz i jednostek.

Wzmocnienie nawierzchni drogi polegało na wykorytowaniu, wykonaniu podsypki piaskowej, ułożeniu płyt betonowych i obsypaniu ich materiałem kamiennym (tłuczniem). Prace realizowane były w 2018 r. w ramach tak zwanych środków niewygasających. Zadanie to zostało przeniesione z roku 2017. Na tym etapie wykonano 113 mb drogi. Również w roku 2018 Gmina Kargowa przekazała środki finansowe na realizację dalszego wzmocnienia i wykonane zostało kolejne 108 mb drogi. Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Wolsztyn) przekazały dla Powiatu Zielonogórskiego środki finansowe na „Remont drogi powiatowej nr 1179F w miejscowości Obra Dolna” z czego wykonano 271 mb drogi. Łącznie wykonano 492 mb nawierzchni drogi powiatowej.

Ranking gmin

Mapa dojazdu