Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu XI sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał XI sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr IX.2019  i nr X.2018 
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
  1. Wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego:

1)      opinia Komisji Rewizyjnej,

2)      dyskusja,

3)       podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, (druk 72).

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, (druk 73)

2)   zmiany uchwały nr III.18.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego  (druk 77)

3)   zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności zmiany uchwały nr III.18.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (druk 78)

4)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 76); 

5)   zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 75);

6)   zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 74).

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

                                                                                       Edwin Łazicki

                                                                                              (-)

Ranking gmin

Mapa dojazdu