Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu X sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał X nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym
w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, sala narad-pok. 208.

Porządek obrad:

1) Otwarcie X Sesji Rady Powiatu.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, (druk 70);

    2) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego, od dnia 1 września 2019 roku, (druk 71);

4) Wolne wnioski i zapytania.

5) Zamknięcie X Sesji Rady Powiatu.

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

                                                                                                           (-)

Ranking gmin

Mapa dojazdu