Wybór języka: pl

Nowe komputery dla uczniów i nauczycieli

W dniu dzisiejszym miało miejsce oficjalne przekazanie nowych komputerów dla Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulechowie.

Komputery zakupione zostały w ramach projektu "Świat nauki-nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego".

Celem projektu jest wspieranie kształcenia zdalnego, poprzez użyczanie uczniom i nauczycielom zakupionych komputerów laptop, zwłaszcza w przypadku konieczności realizacji zajęć online.

W wydarzeniu wzięli udział: Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk, Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Pani Beata Leśniak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulechowie Pani Dagmara Zientek, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Pan Jerzy Rozynek oraz nauczyciele informatyki, uczniowie i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

Ranking gmin

Mapa dojazdu