Wybór języka: pl

„Młodzież debatuje...”

„Czy największym sukcesem edukacji historycznej w Polsce po upadku komunizmu jest przywrócenie pamięci Żołnierzom Wyklętym?” – to pytanie, które zostało postawione w formie debaty oksfordzkiej zorganizowanej 03.03.2020r. przez młodzież naszego Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego z racji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Debatę poprowadzili i brali w niej udział uczniowie naszego Liceum.

Warto podkreślić, że temat dyskusji został wybrany przez naszą młodzież. Nie jest on  prosty i oczywisty, ale właściwie o to chodzi. Debata umożliwiła przyjrzenie się problemowi z różnej perspektywy i była szansą do wyrobienia sobie własnej opinii.
Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował nasz nauczyciel historii pan Dariusz Wójcik. Należy dodać także, że przed debatą poprowadził bardzo ciekawy, krótki wykład wprowadzający wszystkich w temat Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Całość spotkania ubogaciły poruszające serca występy artystyczne naszych uczennic. Dziękujemy Aleksandrze Wykręt oraz Martynie Fijałkowskiej za wykonanie dwóch pieśni patriotycznych.
Wśród gości, którzy wzięli udział w naszej uroczystości i uważnie przysłuchiwali się debacie byli: Starosta Zielonogórski – pan Krzysztof Romankiewicz, Burmistrz Sulechowa – pan Wojciech Sołtys oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Marta Maciejewska. Obaj Panowie po debacie zabrali głos, wyrażając uznanie dla naszych uczniów oraz dzieląc się ciekawymi spostrzeżeniami w kontekście dyskutowanego tematu. Bardzo dziękujemy wszystkim Gościom za obecność i wspólną rozmowę.
Z pewnością była to ciekawa i inna niż zwykle lekcja historii. Jednocześnie dla naszych uczniów była to bardzo praktyczna lekcja przygotowująca w przyszłości do aktywnego udziału w życiu publicznym poprzez rozwijanie ich warsztatu retorycznego oraz  wysokiej kultury dyskutowania.
 

Więcej zdjęć na stronie LO

Marcin Napadło – nauczyciel filozofii i etyki w liceum; organizator debaty oraz trener drużyn debatanckich
 

zdjęcia Amelia Banaś oraz Nikodem Gnyszka z klasy 1 gh

Ranking gmin

Mapa dojazdu