Wybór języka: pl

Konsultacje społeczne dot. „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zielonogórskim na lata 2023-2033”

W związku z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznychw Powiecie Zielonogórskim na lata 2023-2033”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieim. Jana Pawła II w Zielonej Górze zaprasza do współpracy przy opracowaniu ww. dokumentu.Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:1) na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,2) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, pokój nr 114.Opinie i uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zielonogórskim na lata 2023-2033” można składać na stosownym formularzu w terminie do 11 grudnia 2022 r. w formie:1) korespondencji elektronicznej na adres e-mail a.stecel@pcpr.powiat-zielonogorski.pl <mailto:a.stecel@pcpr.powiat-zielonogorski.pl> (w tytule należy wpisać konsultacje społeczne),2) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra3) osobiście w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, sekretariat pokój nr 5 (parter).Opinie i uwagi wniesione po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.https://pcpr.powiat-zielonogorski.pl/n,konsultacje-spoleczne-dot-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-w-powiecie-zielonogorskim-na-lata-2023-2033

Ranking gmin

Mapa dojazdu