Wybór języka: pl

KOMUNIKAT STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 22.04.2020 r.

Z uwagi na epidemię spowodowaną koronawirusem Starosta Zielonogórski podjął decyzje dotyczące zmian pracy Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury w Sulechowie na czas epidemii. Urząd realizuje wszystkie zadania o charakterze publicznym,
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesanta.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie lub telefonicznie.  Działa poczta elektroniczna urzędu oraz poczta tradycyjna.

Adresy poczty elektronicznej komórek urzędu oraz adres elektronicznej skrytki podawczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury Starostwa w Sulechowie dostępne są na: https://bip.powiat-zielonogorski.pl/57/Wydzialy/ oraz na https://bip.powiat-zielonogorski.pl/

Sprawy można przesyłać za pośrednictwem e-PUAP, za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego na adres e-mail lub pocztą tradycyjną/kurierską dostarczaną na adres Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-058 Zielona Góra. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej, pisma można składać w wersji papierowej wrzucając je do wystawionej skrzynki w holu budynku urzędu (obok portierni) przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze oraz w holu Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy pl. Ratuszowym 8. Na pismach wrzucanych do skrzynki proszę podać numer telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail.

 

Wydział Komunikacji również będzie realizował zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesanta.

Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 180 dni. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można w późniejszym terminie, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.

Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 180 dni -https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.

Możliwa jest również internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem https://bip.powiat-zielonogorski.pl/80/e-Urzad/ z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie:  www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

 

Do budynku urzędu wpuszczani będą jedynie pracownicy.

Zapraszamy do korzystania z infolinii:

- W sprawach praw jazdy i transportu: 

Zielona Góra - 68 45 27 543

Delegatura Sulechów – 68 45 35 207

- W sprawach rejestracji pojazdów:        

Zielona Góra - 68 45 27 502

Delegatura Sulechów – 68 45 35 204     

  

- W sprawach związanych z wydziałem Architektury i Budownictwa:

Zielona Góra - 68 452 75 33

Delegatura Sulechów – 68 45 35 214    

    

- W sprawach związanych z wydziałem Ochrony Środowiska: 68 452 75 77

- W sprawach związanych z wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zielona Góra  68 452 75 89, 68 452 75 86

Delegatura Sulechów – 68 45 35 203, 68 45 35 210      

 

- Pozostałe sprawy: 68 452 75  75 / 68 452 75 20

 

 

                                                                  

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu