Wybór języka: pl

IV sesja Rady Powiatu

31 stycznia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 obradowała Rada Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. W trakcie sesji nastąpiło oficjalne wręczenie stypendiów i nagród dla uczniów wyróżnionych wysokimi wynikami sportowymi.

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Informację o działaniach Rady Powiatu złożył także jej przewodniczący. W dalszej części sesji zabrali głos radni oraz Wójt Gminy Świdnica.

W kolejnym punkcie Starosta przedstawił prezentacje pt. „Powiat Zielonogórski w 2019 roku”.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowań nad uchwałami w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Bełcze, Siadcza i Sosnówka.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwalono również wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2019-2025 i zmiany w „Strategii Rozwoju  Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022".

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/

Ranking gmin

Mapa dojazdu