Wybór języka: pl

II Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W dniu 16 maja w CKZiU w Sulechowie odbyła się II sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego, którą otworzył i prowadziłprzewodniczący rady Jacek Gębicki. W sesji uczestniczył zarząd powiatu zielonogórskiego.Radni powołali ustawowe komisje: rewizyjną oraz skarg, wniosków ipetycji, a także wybrali członków stałych komisji Rady PowiatuZielonogórskiego.Ustalono wynagrodzenie starosty i zasady wypłacania diet radnym.Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.Starosta przedstawił Panią Alicję Krystians pełniącą obowiązki dyrektora DPS w Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Ranking gmin

Mapa dojazdu