Wybór języka: pl

II Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2024 r. poz. 107.) Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje II sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku o godz. 13:00 w Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53Porządek obrad:1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Przyjęcie Protokołu nr I.2024.4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacjei zapytania.5. Wolne wnioski.6. Podjęcie uchwał:1) powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Zielonogórskiego, (druk 6);2) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego (druk 7);3) ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 8);4) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zielonogórskiego, (druk 9);5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 10);6) zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, (druk 11);7) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”; (druk 12);7. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.8. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu.

Ranking gmin

Mapa dojazdu