Wybór języka: pl

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Od 1 lipca 2016 trwa realizacja projektu pn. "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim", którego głównym celem jest zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie.

Projekt realizowany jest na zasadzie udzielenia wsparcia placówce kształcenia zawodowego w postaci doposażenia pracowni zawodowych, wsparcia poprzez kursy, szkolenia, staże i praktyki 215 uczniów oraz 20 nauczycieli. W ramach projektu powstało także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Wsparcie uczniów wynika z Indywidualnego Planu Działania sporządzonego dla każdego ucznia, dostosowanego do jego predyspozycji zawodowo-społecznych.

Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne wynikają z diagnozy przeprowadzonej przez placówkę oraz są zgodne ze standardem wyposażenia określonym w wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.

Realizacja projektu umożliwi zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w powiecie zielonogórskim.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą CKZiU na rok szkolny 2018/2019:

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do CKZiU można znaleźć w poniższym informatorze:

Ranking gmin

Mapa dojazdu