Wybór języka: pl

Dobra wiadomość! Dziś zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Gminą Sulechów na udzielenie dofinansowania zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.

Dofinansowanie zrealizowane przez Gminę Sulechów wynosi 150 000,00 zł.

Celem dofinansowania jest zakup aparatu USG, specjalistycznego sprzętu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zakupiony sprzęt pozwoli na sprawną diagnostykę zapalenia płuc, wywołanego również przez SARS-CoV-2.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Sulechowie zyska własny ultrasonograf, dzięki czemu znacznie zwiększą się możliwości leczenia w SPZOZ w Sulechowie.

Ranking gmin

Mapa dojazdu