Wybór języka: pl

1% dla Organizacji Pożytku Publicznego w powiecie zielonogórskim

Zapraszamy do przekazywania 1% podatku dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu zielonogórskiego.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) umożliwia przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę. Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego do właściwej rubryki w zeznaniu podatkowym (PIT). Podatnik przekazujący 1% ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego, ale nie musi tego robić. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Następnie składamy PIT we właściwym urzędzie skarbowym lub przesyłamy internetowo. Urząd skarbowy przekazuje za nas 1% na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Przekaż 1% i pomóż realizować działania organizacji działających na rzecz mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

Wykaz organizacji pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1%:

 1. Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa
  66-003 Zabór, Droszków ul. Dębowa 6, Nr KRS: 0000210543
 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonem
  66-008 Słone,  ul. Słoneczna 13, Nr KRS: 0000242684
 3. Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza
  66-016 Czerwieńsk Płoty ul. Szkolna 1, NR KRS: 0000080517
 4. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne
  66-016 Czerwieńsk ul. Kwiatowa 8a, Nr KRS: 0000069676
 5. Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic 
  66-112 Nietkowice Nietkowice 90, Nr KRS: 0000176637
 6. Stowarzyszenie Wspólna Letnica
  66-008 Świdnica  Letnica 10, Nr KRS: 0000386625
 7. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór
  66-003 Zabór  ul. Lipowa 15, Nr KRS: 0000251955
 8. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”
  66-100 Sulechów  ul. Armii Krajowej 40/4, Nr KRS: 0000376262
 9. Klub Sportowy LECH Sulechów       
  66-100 Sulechów Stadion Miejski skr. pocz. 65, Nr KRS: 0000095219
 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach
  66-100 Brody Ul. III Dywizji 5, Nr KRS: 0000463836
 11. Sulechowskie Stowarzyszenie "AMAZONEK" w Sulechowie
  66-100 Sulechów  ul. Licealna 18a, Nr KRS: 0000011196
 12. Stowarzyszenie „Przyjazny Buchałów” w Buchałowie
  66-008 Świdnica, Buchałów 38, Nr KRS: 0000384065
 13. Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
  66-003 Zabór Czarna 27, Nr KRS: 0000519362
 14. Stowarzyszenie Taneczne "HIT" w Czerwieńsku 
  66-016 Czerwieńsk ul. Spokojna 16, Nr KRS: 0000242773
 15. Stowarzyszenie "ORKAN DRZONÓW" z Drzonowa
  66-008 Świdnica Drzonów 17, Nr KRS: 0000305346
 16. Stowarzyszenie Piękne Dęby w Grabowcu
  66-008 Świdnica, Grabowiec 2, Nr KRS: 0000399002
 17. Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze 
  66-008 Świdnica, Drzonów 54, Nr KRS: 0000519465
 18. Fundacja Pałac Bojadła
  66-130 Bojadła ul. Kościelna 1, Nr KRS:0000503717
 19. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa   
  66-016 Nietków   ul. Tadeusza Kościuszki 87, Nr KRS: 0000558448
 20. Stowarzyszenie "Fiber"                     
  66-010 Nowogród Bobrzański ul. Topolowa 9, Nr KRS:0000523377 
 21. Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze    
  66-008 Drzonów , Drzonów 54, Nr KRS:0000493407
 22. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wspólnoty Kotowic "KOTVICA"
  66-010 Kotowice ul. Zielonogórska 17, Nr KRS: 0000338417
 23. Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
  66-120 Kargowa ul. Browarna 7, Nr KRS: 0000275697
 24. Fundacja "Od Nowa"          
  66-008 Letnica, Letnica 4B, Nr KRS: 0000612136
 25. Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
  66-132 Trzebiechów, Radowice 25, Nr KRS: 0000574818
 26. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Pomorsku
  Pomorsko, ul. Poprzeczna 108, Nr KRS: 0000534418
 27. Stowarzyszenie Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  66-100 Sulechów, ul. Wielkopolska 3, Nr KRS: 0000637787
 28. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Zagrożonych Niepełnosprawnością oraz Wykluczeniem Społecznym „Dlaczego Nie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym  w Sulechowie
  66-100 Sulechów, ul. Łączna 1, Nr KRS: 0000438276
 29. Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej                       
  66-100 Babimost, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, Nr KRS:0000161894
 30. Stowarzyszenie ,,Lansada’’                                                                                            
  66-003 Zabór, Milsko 6b, Nr KRS: 0000029658
 31. Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek                                                         
  66-016 Czerwieńsk, Laski 30, Nr KRS: 0000096535
 32. Stowarzyszenie Park w Niwiskach
  66-010 Nowogród Bobrzański, Niwiska , ul. Szkolna 4, Nr KRS: 0000043828
 33. Stowarzyszenie Regionu Cigacic                           
  66-131 Cigacice, ul. Plac Szkolny 10, Nr KRS: 0000116341
 34. Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy I Rewaloryzacji  Dzieła Henrego Van De Velde w Polsce
  66-132 Trzebiechów, ul. Sulechowska 1, Nr KRS: 0000216834

Ranking gmin

Mapa dojazdu