Wybór języka: pl

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY 19 maja

Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego w czwórboju lekkoatletycznym  odbędą się 19 maja na stadionie OSiR-u w Sulechowie. Otwarcie Mistrzostw godz. 10.00. Zgłoszenia udziału w zawodach telefonicznie, nr telefonu 68 385 2769 do 15 maja. Regulamin:

REGULAMIN CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO

1. Uczestnictwo

W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców
 Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców w wieku 13 lat - młodsi.

2. Program zawodów:

- bieg 60 m
 - rzut piłka palantową (do 150 g)
 - skok (dla całego zespołu) w dal
 - bieg: dla dziewcząt 600 m
 dla chłopców 1000 m

3. Sposób przeprowadzenia zawodów

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

Bieg 60 m
 Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.
 Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

Skok w dal
 Strefa jest części  rozbiegu, posypana kredą.
 Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.
 Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.
 Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie.
 Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.
 Pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

Rzut piłką palantową
 Rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu. Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość uzyskana przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością  do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

Bieg 600 m i 1000 m
 Biegi rozgrywane będzie w seriach na czas.

4. Punktacja
 Wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika.

Ranking gmin

Mapa dojazdu