Wybór języka: pl

Przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce”

W poniedziałek 18 lipca 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)

 

Inwestycja realizowana będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane zakończenie zadania to rok 2017. 

Dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego są dostępne na stronie: 

http://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/84/Opracowanie_dokumentacji_projektowej_wykonanie_robot_budowlanych_pn__3A_Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_1192F_w_m__Ostrzyce/

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu