Wybór języka: pl

Przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap III)”

W piątek 05 maja 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (ETAP III)”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych).

 

Planowane zakończenie zadania:
1) etap do dnia 29.09.2017 r.
2) etap do dnia 28.09.2018 r.

Dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego są dostępne na stronie: 
http://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/91/PRZEBUDOWA_DROGI_POWIATOWEJ_NR_1189F__0D_0ANA_ODCINKU_KARGOWA__E2_80_93_KARSZYN___0D_0A_28ETAP_III_29_0D_0A/

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu