Wybór języka: pl

KALENDARIUM PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1192F W M. OSTRZYCE (gm. Trzebiechów)

25.05.2016 r.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji

18.07.2016 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych

02.09.2016 r. 

Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą tj. DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin

23.09.2016 r.

Ogłoszenie postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Nadzór Inwestorski

20.10.2016 r.

Podpisanie umowy na Nadzór Inwestorski tj. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65-722 Zielona Góra

31.03.2017 r. 

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dofinansowanej drogi powiatowej

06.04.2017 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych

31.08.2017

Zakończenie robót budowlanych

02.09.2017

Techniczny odbiór wykonanych robót budowlanych

22.09.2017

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej 

Ranking gmin

Mapa dojazdu