Wybór języka: pl

Współpraca zagraniczna

Dużą wagę samorząd przywiązuje do współpracy zagranicznej. Spotkania z niemieckimi partnerami (Lübbenau und Peitz) odbywają się kilka razy w roku, podczas plenerów malarskich, festiwali dla dzieci, zawodów strażackich itp. Gmina aktywnie współpracuje również z gminami z Mołdawii i Rosji, a w tej chwili poszukuje partnera ukraińskiego.

Lübbenau

Kontakty Świdniczan z Niemcami, byłymi mieszkańcami Świdnicy, sięgają lat 60-tych. Oficjalne kontakty władz samorządowych naszej gminy z sąsiadami zza Odry datują się od 2000 roku, kiedy Świdnicę odwiedziła grupa ok. 70 dawnych mieszkańców naszej gminy. Od tej pory wielokrotnie spotykaliśmy się w mniejszych lub większych gremiach, w Polsce i w Niemczech.
W ramach polsko-niemieckiej współpracy odbyło się wiele wspólnych imprez - kulturalnych, towarzyskich i sportowych. W roku 2002 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Świdnica oraz samorząd gminny zorganizowali wystawę malarstwa Günthera Rechna, który wraz z przyjaciółmi uczestniczył w imprezach organizowanych w ramach obchodów Dni Ziemi Świdnickiej, w 2004 roku okazją do spotkania były Plenery artystyczne w Letnicy, a także Polsko-niemieckie spotkania rycerskie w Letnickim Majątku Artystycznym.
Przypieczętowanie nieformalnego do tej pory „związku” obu gmin Świdnica i Lübbenau /Spreewald odbyło się w dniu 21.10.2005 roku, kiedy obie strony, reprezentowane przez Wójta Adama Jaskulskiego ze Świdnicy oraz Burmistrza Helmuta Wenzela z Lübbenau/Spreewald podpisały umowę parterską. Uroczystość odbyła się w ratuszu miasta Lübbenau.
Współpraca z miastem Lubbenau należy do najaktywniejszych. Wspólnie realizujemy zadania skierowane do dzieci i młodzieży – zawody sportowe, występy artystyczne, warsztaty artystyczne, oraz dorosłych mieszkańców  –  koncerty, wystawy malarskie, zawody wędkarskie…

Nicolaieuca

15 listopada 2009r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Gminą Świdnica, a Gminą Necalaieuca (Republika Mołdawska), podpisali ją: Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski oraz Burmistrz Gminy Necalaieuca Claudia Beżenaru. Podpisaniu umowy towarzyszyła wizyta naszych przedstawicieli w Mołdawii oraz rewizyta naszych partnerów. W 2010 roku Gmina Świdnica w partnerstwie z Nowogrodem Bobrzańskim i Necalaieucą zrealizowała projekt pt. Inspiracje dla rozwoju mołdawskiej wsi – dobre praktyki lubuskich samorządów lokalnych dofinansowany ze środków MSZ Programu Polska Pomoc.

Pawłowskoje

15 sierpnia 2011r. zostało zawarte porozumienie między Gminą Pawłowskoje (Rosja) a Gminą Świdnica. W imieniu Gminy Pawłowskoje porozumienie podpisał Wójt Igor Abubekirov, natomiast ze strony Gminy Świdnica Wójt Adam Jaskulski.
W maju 2011r. gminę Świdnica odwiedziła delegacja rosyjska powiatu Suzdal. Delegacji przewodziła p. Tatjana Sribnaja Aleksadrowna z-ca starosty, której zadaniem było m.in. zainicjowanie współpracy z samorządami lokalnymi w Polsce z gminami powiatu suzdalskiego. W ramach wizyty delegacja zwiedziła Świdnicę, oglądała halę sportową, w której wysłuchano spontanicznego koncertu zespołu Radnica wykonującego  pieśni starorosyjskie oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Właśnie tam odbyło się również oficjalne spotkanie reprezentacji gminy Świdnica, gminy Czerwieńsk z rosyjskimi gośćmi. Podczas spotkania podjęto wstępną decyzję o podjęciu współpracy miedzy gmina Świdnica, a rosyjską gminą Pawłowskoje leżącą w powiecie Suzdalskim.    W sierpniu 2011 r. delegacja z gminy Świdnica i delegacja z gminy Czerwieńsk na zaproszenie starosty suzdalskiego odbyła podróż do Rosji. Termin wizyty zbiegł się z obchodami Dni Ziemi Suzdalskiej, jednym z najciekawszych i najbardziej popularnych tego rodzaju imprez turystycznych w Rosji.
Podczas wizyty delegacja z gminy Świdnica miała okazję zapoznać się z warunkami i specyfiką funkcjonowania samorządu lokalnego w Rosji. Wizytowano starostwo powiatowe, szkoły podstawowe, przedszkola, domy kultury… szczególne zainteresowanie gospodarzy wzbudził sposoby rozwiązywania problemów kanalizacyjnych i „śmieciowych” w Polsce.
Delegacja polska nawiązała również kontakt z Polonią we Włodzimierzu. Kontakt ten jest utrzymywany.
 

Heinersbrück

Niemiecki partner wsi Świdnica. Drugiego kwietnia 2006 roku nastąpiło podpisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy miejscowościami Heinersbrück k. Peitz i Świdnicą. Uroczystość odbyła się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza. w Świdnicy Umowę podpisali: sołtys Świdnicy, Pani Wanda Wojtkowiak oraz sołtys Heinersbrück, Pan Uwe Lindner. Współpraca do dziś układa się bardzo dobrze. Kilka razy w roku delegacja z niemieckiej miejscowości spotyka się z przedstawicielami Świdnicy. W czasie pięciu lat partnerstwa zmienił się burmistrz Heinersbrück. Po wyborach, które odbyły się 28 września 2008 roku, funkcję tę pełni Horst Gröschke. Natomiast w kwietniu 2010 roku miejscowość Heinersbrück k. Peitz zmieniła herb.
 

 

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu