Wybór języka: pl

Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne

Gmina Bojadła
Przez gminę biegnie 16 km ścieżka edukacyjno – przyrodnicza, podzielona na III etapy. I etap biegnie z Bojadeł do Karczemki, II etap z Karczemki – Przewozu, a III etap z Przewozu do Bełcza. Na odcinku Lubiąż – Trzebiechów na Odrze biegnie szlak kajakowy.

Gmina Sulechów
Szlak pomników przyrody – długość 44 km, przebieg: Sulechów – Łęgowo – Buków – Karczyn – Klępsk (koło leśniczówki);
Ścieżka dydaktyczna „Do Waligóry” – Rezerwat Radowice – Kruszyna – Sulechów – długość 3,4 km, 18 stanowisk tematycznych. Biegnie do najgrubszej sosny zwyczajnej (obwód 620 cm, wiek 170 lat). Atrakcje: drzewostan akacjowy, sosnowy, bukowy, brzozowy i daglezjowy, aleja dębowa, kolonie mrówek i nieczynna żwirownia. Przemarsz: ok. 2 h.
„Nad Jabłonną” – długość 8 km. Początek przy leśniczówce Laskowo. Biegnie wzdłuż cieku Jabłonna. Atrakcje: wydmowe wzgórze widokowe Łysa Góra (82 m n.p.m.), Pomnikowe dęby i pokopalniane(złoża kredy jeziornej) stawy w Brzeziu (największe zbiorniki wodne gminy). Przemarsz 3 – 4 h.
Ścieżka edukacyjna Rezerwatu Radowice. Rezerwat leży pomiędzy miejscowościami Obłotne, Okunin, Podlegórz i Radowice. Długość 3,3 km. Atrakcje: wiekowy las bukowy z domieszką dębu, grabu, sosny, modrzewia i daglezji. Liczne źródliska i wiele unikalnych gatunków flory i fauny. Przemarsz ok. 2 h.

Ranking gmin

Mapa dojazdu