Wybór języka
powrót

Wnętrza Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Adres:

ul. Sulechowska 1
66-132 Trzebiechów

tel. 68 351 41 26, 68 351 41 36
e-mail:dps_trzebiechow@e-line.pl
strona www:
http://trzebiechow.naszdps.pl/

Dyrekcja: Agnieszka Szeląg

 

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oferuje swoim podopiecznym usługi w zakresie potrzeb bytowych gwarantując im miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników DPS – u obejmują udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Usługi wspomagające polegają na umożliwieniu mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców, zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturowych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem, działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, umożliwieniu podjęcia pracy terapeutycznej, zapewnieniu przechowywania wartościowych przedmiotów.

W DPS – ie prowadzone są usługi terapeutyczne takie jak psychoterapia, terapia pedagogiczna, muzykoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa. Pracownicy DPS – u pomagają podopiecznym w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem. Ponadto w DPS – ie prowadzone są usługi rehabilitacyjne: fizykoterapia (galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, światłolecznictwo, inhalacje pneumatyczne), kinezyterapia (ćwiczenia trzyłóżkowe – bierne, czynnobierne, pionizacja, nauka i doskonalenie chodu). Natomiast w gabinecie prowadzone są kompleksowe ćwiczenia w UGUL-u, gimnastyka zespołowa, ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe, ogólno usprawniające. Pensjonariusze uczestniczą także w aktywnych spacerach pieszych. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej korzystają również z usług religijnych. Co ciekawe wnętrza DPS–u kryją w sobie nie lada perełkę, czyli jedyne w Polsce dzieła Henry`ego van de Velde, który jak się okazało dopiero w 2003 r., pozostawił w budynku DPS-u wspaniałe akcenty sztuki secesyjnej w postaci ornamentyki, mebli i innego wyposażenia wnętrz.

 

Oranżeria w kolorystyce Henrego van de Velde.

Jadalnia - odtworzony ornament sufitu według wzoru Henrego van de Velde.

Odrestaurowana sala bilardowa w kolorystyce Henrego van de Velde.

Korytarz i klatka schodowa z oryginalnymi ornamentami autorstwa Henrego van de Velde.

Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody
Ścieżki rowerowe
Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne
Ścieżki historyczno – dydaktyczno – przyrodnicze
Szlaki turystyczne piesze
Szlaki turystyczne konne
Gospodarstwa agroturystyczne
Kultura i zabytki