Wybór języka
powrót

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

Adres:
ul. Długa 27
66-008 Świdnica

tel. 68 321 54 78
e-mail:
muzeum@muzeum-swidnica.org
strona www:
www.muzeum-swidnica.org

 

Od 1999 do 2014 roku organem prowadzącym Muzeum był Powiat Zielonogórski. 01.01.2015 roku organizatorem placówki jest miasto Zielona Góra. Siedzibą Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza jest wzniesiony w 1602 roku dwór w stylu renesansowym w Świdnicy na terenie powiatu zielonogórskiego. Pierwszymi właścicielami i budowniczymi dworu byli członkowie rodu Kietliczów, których płyty nagrobne znajdują się w Kościele pod wezwaniem św. Marcina. Wnętrze dworu jest charakterystyczne dla pałaców renesansowych. W odrestaurowanych w latach siedemdziesiątych wnętrzach zachowało się wiele oryginalnych renesansowych elementów architektonicznych; portale profilowane stropy z polichromią, kominek. Terenem działania muzeum jest obszar Środkowego Nadodrza. Placówka jest ośrodkiem naukowo – badawczym i edukacyjnym. Ekspozycja archeologiczna obejmuje pradzieje i historię regionu do czasów nowożytnych. Prezentowane zabytki archeologiczne pochodzą z własnych badań wykopaliskowych Muzeum. Obecnie w muzeum eksponowane są cztery wystawy stałe. Pierwsza z nich edukacyjna, poświęcona jest łowcom i rolnikom epoki kamienia na środkowym Nadodrzu. Druga prezentuje kulturę łużycką ze szczególnym uwzględnieniem zabytków pochodzących z badanego od ponad 20 lat grodziska w Wicinie. Przedmioty użytku codziennego pochodzące z grodziska w Wicinie stanowią ekspozycję stałą w MASN w Świdnicy. Trzecia ekspozycja przedstawia osadnictwo na przełomie er, a czwarta materiały związane z obroną zachodniej granicy państwa piastowskiego oraz osadnictwem wczesnośredniowiecznym. W związku z rozpoczęciem inwestycji budowlanych i, co za tym idzie, występującym coraz częściej zagrożeniem na terenie zabytkowych miast, MAŚN od lat dziewięćdziesiątych intensywnie włączyło się w badania ratownicze zabudowy miejskiej Zielonej Góry, Żar, Przewozu, Żagania i ostatnio Krosna Odrzańskiego. Z inwestycjami (budową terminala) związane były badania w Sękowicach, które objęły potężne cmentarzysko kultury łużyckiej. Muzeum prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i oświatową. Dzięki lekcjom muzealnym z zakresu archeologii możliwy jest bezpośredni kontakt młodzieży z przeszłością i prehistorią regionu środkowego Nadodrza.

 

 

Ekspozycja czasowa ,,Obrona granicy zachodniej''.

Ekspozycja ,,Środkowe Nadodrze u schyłku Starożytności".

Ekspozycja "Obrona granicy zachodniej".

Ekspozycja ,,Wicina - gród metalurgów sprzed 2500 lat''.

Biblioteka muzealna.

Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody
Ścieżki rowerowe
Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne
Ścieżki historyczno – dydaktyczno – przyrodnicze
Szlaki turystyczne piesze
Szlaki turystyczne konne
Gospodarstwa agroturystyczne
Kultura i zabytki