Wybór języka
powrót

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W piątek, 11 sierpnia w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji, która wystąpiła na terenie powiatu zielonogórskiego po ostatnich ulewnych deszczach.

 

Obecni na posiedzeniu burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego przedstawili problemy z jakimi borykają się poszczególne gminy po wystąpieniu lokalnych podtopień. Włodarze gmin wraz z przedstawicielami władz powiatu i Komendantem Straży Pożarnej w Zielonej Górze rozmawiali także o utworzeniu mechanizmu solidarnego współdziałania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.