Wybór języka
powrót

Podpisanie umowy na realizację projektu pod nazwą "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego"

W dniu 24 lipca 2017 roku Starosta Zielonogórski podpisał umowę z generalnym wykonawcą projektu "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego", czyli konsorcjum firm Galaxy- Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Zielonej Góry i Systherm Info Sp.z o.o. z Poznania, reprezentowanym przez Pana Artura Litkę. Projekt o wartości 2 992 342,58 zł jest współfinansowany w 85% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego- projekty realizowane formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

Celem realizacji projektu jest zdigitalizowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Powiatu Zielonogórskiego zawierającego zbiory danych tekstowych i graficznych przeznaczonych do udostępniania przez Internet, specjalistycznych aplikacji umożliwiających udostępnianie zasobu w formie e-usług, sprzętu komputerowego, skanującego, kopiującego, urządzeń do serwerowni wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.08.2018.