Wybór języka
powrót

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

W poniedziałek, 21 sierpnia br., w siedzibie Powiatowego Urzędu pracy w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski wraz z Edmundem Prekuratem Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy i pozostałymi członkami Rady omówili bieżące zadania PUP w Zielonej Górze za pierwsze półrocze 2017 r. i planowaną realizację zadań do końca tego roku. Ponadto wydano opinie w sprawie wniosków o umorzenie należności z tytułu pożyczki. Zaprezentowano także meldunek ze stanu bezrobocia za lipiec 2017 r., informację o stanie i strukturze bezrobocia w województwie lubuskim oraz działania urzędów pracy graniczające bezrobocie.